Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ระบบจัดเก็บเอกสาร
(E-Document System)
 
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์ / วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติ
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
 
เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
สนง.พระพุทธศาสนา
ทางหลวงชนบท
ศูนย์ประสานงาน HIV
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
ข้อมูลท่องเที่ยว ที่พัก บริษัททัวร์ ข่าวท้องถิ่น หางานเชียงราย ฯลฯ
 
 
ลิงค์ อปท. จ.เชียงราย
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
      >> ย้อนกลับ <<
 
Untitled Document
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5360-8202

© CopyRight 2011-2016 http:// www.tessabanlaingao.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::